טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים – מהלך השקפה

בעמוד זה ניתן להוריד חומרים שקשורים לתכנית טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים.  פשוט תקליקו על התמונות הרלוונטיות.

בעמוד אחר תמצאו דו”ח על פדגוגיה בבתי ספר יסודיים ישראליים, ומהדורה מיוחדת של הד החינוך בנושא.

מצגת עם הרציונאל של התכנית ותפקיד מנהל ביה”ס (הרצאה למנהלים ומפקחים בכנס אבני ראשה ב-23 נובמבר 2016)

מצגת עם הרציונאל על התכנית (להרצאה לחוקרים בסמינר במכון וייצמן ב-6 יוני 2016)

למידת מורים דרך השתתפות בשיח וייצמן יוני 2016 מקוצר

מצגת על השימוש במתווים בתכנית

מצגת על ניהול דימוי ציבורי (Face-work) בדיונים מבוססי וידאו

דף מידע על המחקר (מעין דו”ח ביניים תמציתי, שהתפרסם באפריל 2016)

brochure

ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת (רציונאל ומתווי שיחה)

הקליקו את התמונה ע”מ להוריד את החוברת

ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת (רציונאל ומתווי שיחה) בערבית 

הקליקו את התמונה ע”מ להוריד את החוברת

ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת (כולל מערכים מפורטים) (גרסה ישנה — חדשה תפורסם בקרוב)

הקליקו כדי להוריד את החוברת

הקליקו כדי להוריד את החוברת

ניתן למצוא את הסרטים כאן – מוגנים על-ידי סיסמה

ניתן למצוא מאמרים רלוונטיים על מורים מובילים ושיח פדגוגי, חלקם בכתיבתם של משתתפים בתכנית, בספר עושים בית ספר: ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית בעריכתן של נעמי מנדל-לוי ומאיה בוזו-שוורץ (בהוצאת מכון אבני ראשה):

גל פישר, לעזור למורים לעזור לעצמם: פיתוח מקצועי מחולל שינוי בישראל?

גילי טלמור דוד, מנהלים ישראלים מדברים על טיפוח מנהיגות מורים

ניר מיכאלי, איזהו המנהיג הפדגוגי? תפקידם של מנהלי בתי ספר בהצמחת מורים מובילים

רותם טרכטנברג ואדם לפסטיין, מודל לשיחת משוב דיאלוגית

דינה פלד ומתן ברק, שיחה על עבודה עם מתווי שיחה

יעל פולברמכר, מהכיתה לישיבת הצוות: מורים לומדים באמצעות התבוננות בייצוגים

דנה ודר-וייס, עליזה סיגל ואדם לפסטיין, עיסוק בדימוי הציבורי במהלך דיון בבעיות הוראה

מתן ברק, סבבי למידה גם בישראל

השתמשת בחוברת או בסרט?  ספרו לנו איך היה, בכתובת

pedlabbgu@gmail.com

Leave a Reply